نویسنده = شهریاری، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. سنجش تساهل سیاسی و عوامل مؤثر بر آن نمونه‌پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 89-121

10.22054/qpss.2016.6799

ابوالقاسم شهریاری؛ محسن خلیلی؛ حسین اکبری