نویسنده = حسن زاده، سعید
تعداد مقالات: 1
1. الگوی کشورداری در سیاست نامه ها مطالعه موردی : تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 9-29

10.22054/qpss.2018.23468.1680

ابراهیم برزگر؛ سعید حسن زاده