نویسنده = مجیدی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 125-155

10.22054/qpss.2018.23133.1666

حسن مجیدی؛ محسن رحیمی نیا