نویسنده = ولادیمیروویچ پینکفتسف، رمان
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای رفتاری روسیه و آمریکا در مدیریت بحرانهای منطقه ای؛ مطالعه موردی بحران سوریه

دوره 3، شماره 12، بهار 1394، صفحه 61-85

مهدی هدایت شهیدانی؛ رمان ولادیمیروویچ پینکفتسف