نویسنده = جهان بین، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. سناریوهای آیندة نظام بین الملل و جایگاه جهان اسلام

دوره 4، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 147-168

فرزاد جهان بین؛ فتح اله پرتو