نویسنده = مرادی کلارده، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. انگاره های هویتی و تبیین سیاست خارجی عربستان در قبال عراق

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 197-223

10.22054/qpss.2017.7692

سجاد مرادی کلارده؛ مجید روحی دهبنه؛ رضا سیمبر