نویسنده = مشیرزاده، حمیرا
تعداد مقالات: 1
1. سیاست خارجی مصر در دوره انور سادات و « برداشت از نقش ملی » حسنی مبارک

دوره 3، شماره 12، بهار 1394، صفحه 163-191

حمیرا مشیرزاده؛ فاطمه صلواتی طرقی