نویسنده = ارغوانی پیرسلامی، فریبرز
تعداد مقالات: 2
1. مولفه‌های ثبات و تهدید در روند دموکراسی ترکیه: ریشه‌یابی الگوی نوسانی دموکراتیک

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 117-147

10.22054/qpss.2017.13929.1404

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ سید جواد صالحی؛ امیر ایمانی


2. امریکا و ‌چالش قدرت در امریکای لاتین: مقایسه رویکرد ایران و چین

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 95-124

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مرتضی اسماعیلی؛ ابوذر بهزادی آقایی