نویسنده = اسلامی، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای دیپلماسی تأمین حقابه رودخانه هیرمند

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 71-102

10.22054/qpss.2019.32981.2020

روح اله اسلامی؛ رضا سرحدی؛ مهدی فیضی