نویسنده = ترابی، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چگونگی مدیریت شکاف های قومی در کردستان جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 9-29

یوسف ترابی؛ یوسفعلی مجیدی