نویسنده = امام جمعه زاده، سید جواد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل رویکرد دولت نهم و دهم نسبت به جهانی شدن فرهنگ با استفاده از نظریه آشوب

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 143-168

10.22054/qpss.2016.4345

سیدزکریا محمودی رجا؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ علی باقری دولت آبادی


2. مطالعهی سیاست خارجی روسیه در بحران داخلی سوریه از منظر سازهانگاری (2011تاکنون)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 125-146

علیرضا اقا حسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ عاطفه فروغی