نویسنده = محمودی رجا، سیدزکریا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رویکرد دولت نهم و دهم نسبت به جهانی شدن فرهنگ با استفاده از نظریه آشوب

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 143-168

10.22054/qpss.2016.4345

سیدزکریا محمودی رجا؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ علی باقری دولت آبادی