نویسنده = سرپرست سادات، سیدابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. دموکراسی اصولی در آرای استاد مطهری

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 67-88

10.22054/qpss.2016.6798

سیدابراهیم سرپرست سادات