نویسنده = کشاورز شکری، عباس
تعداد مقالات: 2
2. عملکرد حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه در عرصه سیاستهای داخلی و خارجی

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 127-159

عباس کشاورز شکری؛ سمیه احمدوند