نویسنده = ستوده، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر منازعات داخلی سوریه و عراق بر مجموعه امنیتی خاورمیانه (2011- 2015)

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 153-177

سیدامیر نیاکویی؛ علی اصغر ستوده