نویسنده = اسلامی، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. تکنولوژیهای قدرت در سیاستنامه خواجه نظام الملک

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 1-26

روح اله اسلامی؛ غلامرضا خواجه سروی