نویسنده = دلاوری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. سنجش اعتماد سیاسی و شناسائی عوامل موثر بر آن در استان کردستان

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 81-110

10.22054/qpss.2019.22535.1647

سالار مرادی؛ ابوالفضل دلاوری


2. تاریخمندی انقلاب اسلامی؛ بررسی تاثیر اندیشه‌های کانونی انقلاب اسلامی بر حیات اجتماعی ایران

دوره 6، شماره 24، بهار 1397، صفحه 9-38

10.22054/qpss.2018.21163.1599

محمدرضا خطیبی نژاد؛ ابوالفضل دلاوری؛ حسن محدثی گیلوایی