نویسنده = مظفری، محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و منافع ایران و روسیه

دوره 3، شماره 12، بهار 1394، صفحه 37-60

حشمت اله فلاحت پیشه؛ وحید شربتی؛ محمدمهدی مظفری