نویسنده = شفیعی سیف آبادی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. آیندة گروهک های تکفیری و راه کارهای ثبات بخش دولت سوریه و عراق

دوره 4، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 199-227

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ محسن شفیعی سیف آبادی