نویسنده = خواجه سروی، غلامرضا
تعداد مقالات: 3
1. رسانه و شخصیت زادیی قدرت

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 69-96

10.22054/qpss.2017.8076

غلامرضا خواجه سروی؛ عباس سهراب زاده


3. نقش انگلستان در ایجاد بحرانهای سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 13در ایران

دوره 4، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 65-93

غلامرضا خواجه سروی؛ احمدرضا بردبار