نویسنده = فلاحت پیشه، حشمت اله
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه فلسطین در سیاست خارجی مصر ؛ از مبارک تا سیسی

دوره 5، شماره 20، بهار 1396، صفحه 137-162

10.22054/qpss.2017.7442

حشمت الله فلاحت پیشه؛ فاطمه سوری


2. سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و منافع ایران و روسیه

دوره 3، شماره 12، بهار 1394، صفحه 37-60

حشمت اله فلاحت پیشه؛ وحید شربتی؛ محمدمهدی مظفری


3. آثار فکری گولنیسم و جنبش نور در سیاست و حکومت ترکیه

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 89-115

حشمت اله فلاحت پیشه؛ صفر ولدبیگی