همه‌پرسی 2017 ترکیه و آینده‌ی ثبات سیاسی و دموکراسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مفید

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانش آموخته دانشگاه مفید

چکیده

همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه، دوران تازه‌ای در صحنه تحولات داخلی ترکیه به حساب می‌آید. با پیروزی شکننده حزب عدالت و توسعه در همه‌پرسی 16 آوریل 2017، می توان مطالعه پیرامون این همه‌پرسی و تحولات ناظر به آینده دموکراسی در این کشور را مسأله‌ای دانست که ارزش بررسی بیشتری دارد. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از نظریه گردش نخبگان به عنوان چارچوب نظری، همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه تحلیل شود. در این راستا سؤال محوری مقاله این است که همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه چه تأثیری بر آینده دموکراسی و ثبات سیاسی در ترکیه می‌گذارد؟ بررسی‌های این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، مبتنی بر منابع اسنادی این فرضیه را قوت بخشید که همه‌پرسی قانون اساسی اخیر ترکیه، آینده نظام سیاسی مبتنی بر گردش نخبگان این کشور را  تضعیف و موجب می‌شود به واسطه آن فضای رقابتی برای سایر نخبگان غیرحکومتی مانند احزاب مخالف محدود شود، و آینده ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشور با وضعیت مبهم و شکننده‌تر نسبت به گذشته روبه‌رو باشد، همچنین آینده امنیت اجتماعی و سیاسی ترکیه، متزلزل‌تر از پیش به نظر آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Constitution Referendum of Turkey And Future of Twofold Political stability and democracy

نویسندگان [English]

  • nesa z 1
  • Ebrahim Sarparst Sadat 2
  • s a 3
1 mofid u
3 mofid u
چکیده [English]

Turkey's constitutional referendum is a recent era of internal developments in Turkey. With the fragile victory of the Justice and Development Party on April 16, 2017, the study of this referendum and developments regarding the future of democracy in the country can be considered a matter worthy of further study. In this paper, the paper attempts to analyze the constitutional referendum of Turkey by using the theory of elite circulation as a theoretical framework. In this regard, the central question of the article is how does the referendum on the Turkish constitution affect the future of democracy and political stability in Turkey? This paper, based on descriptive and analytical documents, has strengthened the hypothesis that the recent constitution referendum of Turkey has undermined the future of the political system based on the circulation of the elites of the country, and it leads to mediation that competitive environment will be limited to other non-government elites, such as opposition parties, and the future of political stability and democracy in this country will be more fragile than the past, as well as the future of Turkish political and social security, more shaky than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution Referendum
  • Circulation of Elites
  • AKP
  • Democracy
  • Political Stability
الف- فارسی

-    اقبال، اسماعیل، (1394)،  «علل پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر ترکیه»، در:

»، http://demo.cmess.ir/View/tabid/127/ArticleId/2796/.aspx، (دسترسی در 2 شهریور 1396).

-     اٌکتم، کرم، (1395)، دیروز و امروز یک ملت ترکیه از 1989 تا امروز، ترجمه سید احمد موثقی و شیوا علی­زاده، تهران: دنیای اقتصاد.

-    آذر، ادوارد، این­مون، چونگ، (1377)، «ابعاد نرم­افزاری امنیت ملّی: مشروعیت، انسجام و ظرفیت سیستم سیاسی»، ترجمه گروه امنیت ملی، مجله سیاست دفاعی، بهار، سال هشتم، شماره 22.

-    بشیریه، حسین، (1374)، دولت عقل: ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسی سیاسی، تهران: علوم نوین.

-    دوورژه، موریس، (1387)، بایسته­های جامعه­شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، چاپ سوم، تهران: میزان.

-    روحانی، حسن، (1380)، «امنیت عمومی، امنیت ملی و چالش­های فراروی»، فصلنامه راهبرد، تابستان، شماره 20.

-    ساعی، احمد، محمدزاده مرتضی، (1392)، «حزب عدالت و توسعه و هژمونی کمالیسم»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، پائیز و زمستان، دوره 6، شماره 2.

-    قاسمی، علی­اصغر، ابراهیم­آبادی، غلامرضا، (1390)، «نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران»، فصلنامه راهبرد، خرداد، سال بیستم، شماره 59.

-     قوام، عبدالعلی(1389)، چالش‌های توسعه سیاسی، تهران: قومس.

-    موثقی، سید احمد، (1380)، «بررسی تجربة نوسازی فرهنگی و سیاسی در ترکیه در فاصلة سال‌های1950-1920»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 52، تابستان، شماره ۱.

-    ملکوتیان، مصطفی، غلامی­نیا، عبدالحمید، (1394)، «چارچوب نظری گردش نخبگان سیاسی شایسته و تأثیر آن بر ثبات سیاسی»، فصلنامه­ سیاست، دوره 45، بهار، شماره 1.

-    کیا کجوری، کیانوش، (1395)، «موانع شکل گیری دولت توسعه گرا در جمهوری اسلامی ایران»،تهران: انتشارات آزاد اندیشان.

-    ولی­زاده، حیدر، ( 1394)، «ضرورت گردش نخبگان»، رورنامه بهار شماره 31، شهریور 1394، شماره 4.

-    یاووز، م. هاکان، (1391)، «سکولاریسم و دموکراسی در ترکیه»، ترجمه احمد عزیزی، تهران: نی.

 

ب- انگلیسی

-        Hanson, Bradford, (2015), [Vilfredo Pareto: The Karl Marx of Fascism], http:// nationalvanguard.org/2015/11/vilfredo-pareto-the-karl-marx-of-fascism/, (accessed on: 14 November 2015).

 -        Bottomore, Tom, (1993), Elites and Society, London: Routledge.

 -        OTHOW AKONGDIT, ADDIS ABABA, (2013), Impact of Political Stability on Economic Development: Case of South Sudan, Bloomington: Author House.

 -        Allan, R.Ball, (1993), “Modern Politics and Government”, London: MacMillans.

 -        Aliriza, Bulent, (2017), [After the Referendum], https://www.csis.org/ analysis/after-referendum, (accessed on: 8 MAY 2017).

 -        Kirişci, Kemal, (2017), [Referendum results risk further polarization in Turkey], https:// www. brookings. edu/ blog/ order-from-chaos/2017/04/17/ referendum-results-risk-further-polarization-in-turkey/,(accessed on: 17 April 2017).

 -        shaheen, kareem, (2017), [Turkish referendum: all you need to] know"https://www.theguardian.com/world/2017/apr/10/turkish-referendum-all-you-need-to-know, (accessed on: 20 April 2017).

 -        Cook, Steven, (2017), [Five myths about Turkey], https:// www. washingtonpost. com/opinions/five-myths-about-turkey/2017/03/17/0bfa9206-0546-11e7-ad5b-d22680e18d10_story.html?utm_term=.26a0169d18a8(accessed on: 17 March 2017).

 -        George Lenczowski, (1979), Political Elite in the Middle East, Washington, D. C, American Enterprise Institute, Third Printing.