بازاندیشی در روش تلفیقی: مطالعه موردی؛ رویه تصمیم گیری ایران در برجام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

روش تلفیقی (التقاطی) (Eclectic Method) یا روش اختلاطی (Mixed Method) در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل مشهور به ترکیبی(Combined) از روش‌های کمی و کیفی است و از آن با عنوان پارادایم سوم در روش‌شناسی نیز یاد می‌شود اما این جایگاه پارادایمیک و آن روایت مشهور، نیازمند نقد و بازاندیشی است. در این مقاله قصد داریم به جایگاه واقعی روش تلفیقی یا اختلاطی در روش‌شناسی بپردازیم و نشان ‌دهیم که به دلایل معرفت‌شناسی و بر خلاف روایت مشهور، امکان ترکیب (Combined) روش کمی و کیفی وجود ندارد اما می‌توان از این دو روش به صورت تلفیقی (Eclectic) در ذیل روش علمی- تجربی استفاده کرد. در بخش پایانی مقاله و به عنوان مطالعه موردی، نشان می‌دهیم چگونه می‌توان با روش تلفیقی، به یک فهم اولیه، پیرامون رویه تصمیم‌گیری سیاست خارجی ایران در برجام حاصل کرد. نویسنده معتقد است با وجود محدودیت اطلاعات در مورد چگونگی و چرایی اتخاذ تصمیم برجام در جمهوری اسلامی، روش تلفیقی به شکلی ساختارمند با مشخص کردن عوامل مؤثر بر اتخاذ یک تصمیم و نحوه تفسیر آن عوامل در نظام شناختی تصمیم‌گیران سیاست خارجی، مناسب‌ترین روش برای پژوهش‌های آغازین پیرامون رویه تصمیم‌گیری سیاست خارجی ایران در برجام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking in Eclectic Method; Case Study: Iranian Trend of Decision Making in the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

نویسنده [English]

  • seyedreza mousavinia
چکیده [English]

The decision making trend in foreign policy answers how and why a decision is made. Drawing this trend requires the use of an appropriate research method to explain available information and interpret the roles. Despite the limited access to some information on the achievement (Comprehensive Joint Plan of action between Iran with Six World Power), how can we draw the trend of Iran's foreign policy decision-making in this historical event? (Research question and question) This paper aims to introduce the method for the initial drawing of Iran's foreign policy decision making trend by introducing the position of quantitative and qualitative combination of methodology and showing its function and its research merits (research method). The structure of eclectic method in the first phase explains the factors affecting admittance and, in the second stage, provides an understanding of the perception of senior foreign policy decision makers. (The research hypothesis) The author believes that the process of identifying the factors influencing decision making and the way in which those factors are interpreted in the cognitive system of foreign policy decision makers, is the most appropriate method for initiating research on Iran's foreign policy decision making trend. (Results)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eclectic
  • Methods
  • Pattern
  • Decision
  • Iran
الف- فارسی

-   آیت‌الله خامنه‌ای، (1395)، دیدار با اعضای مجلس خبرگان، 19/12/1395.

-   آیت‌الله خامنه‌ای، (1394)، بیانات صریح و شفاف رهبر انقلاب در مورد مذاکرات هسته‌ای، سایت مقام معظم رهبری، 10/6/1394.

-   برزگر، ابراهیم، (1388)، روانشناسی سیاسی، تهران: سمت.

-   بلیکی، نورمن، (1384)، طراحی پژوهش‌های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.

-   دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، (1384)، تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر ایران.

-   دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، (1388)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت.

-   صالحی، علی‌اکبر، سایت انتخاب، 2/6/1394

-   هاشمی رفسنجانی، اکبر، (1395)، مصاحبه با سایت اختصاصی ایشان ، https://rafsanjani.ir.

-   هاشمی رفسنجانی، اکبر، دلائل پذیرش برجام، https://www.youtube.com/watch 1395,.

-   موسوی‌نیا، سیدرضا، (1392)، الگوهای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، قم: انتشارات دانشگاه مفید.

-   های، کالین، (1385)، درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمه احمدگل‌محمدی، تهران: نشر نی.

 

ب- انگلیسی

-      Burnham, peter, Karin Gilland Lutz, Wyn Grand and Ziglayton, (2008), Research Methods in Politics, Palgrave Macmillan, New York.

 -      Clinton, Hillary, (2013), Hard Choice, London.

 -      Delft F, Spritz and Yael Kolinsky, (2004), Cases, Numbers, Models: International Ralation Research Methods, University of Michigan, U.S.

 -      Derouen, Karl, (2004), “Initial Crisis Reaction and Poilheurestic Approach”, Journal of Conflict Resolution, Vol.48, No.1.

 -      Johnson, Burke, Anthony and Lisa Turner, (2007), Toward a Definition of Mixed Methods Research, Sage Publication.

 -      Lamont, Christopher, (2015), Research Methods in International Relation, Sage Publication.

 -      Landman, Todd, (2000), Issues and Methods in Comparative Politics, Routhledge.

 -      Lawson, Stephanie, (2015), Theories of International Relation contending Approaches to World Politics, Cambrige, U.K.

 -      Mintz, Alex, (2004), “How do Leaders Make Decision?”, Journal of Conflict Resolution, Vol.48, No.1.

 -      Thaler, Kai, (2011), “Mixed Methods Research in the Study of Violence and Conflict”, 6TH General Conference of the European Concritium on Political Research, University of Iceland, August 2011.