دیپلماسی علم و فن‌آوری ایران در افغانستان: فرصت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مشهد

چکیده

در جهان معاصر علم و فن‌آوری به عنوان ابزار تعامل و ایجاد ارتباطات بین‌المللی، سهم بالقوه‌ای در سیاست خارجی کشورها پیدا کرده است. در عصر حاضر تغییر جهت قدرت از بُعد سخت‌افزارانه به بُعد نرم‌افزارانه، ایجاب می‌نماید تا جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت‌های چشمگیر علمی و فن‌آوری خود در سال‌های اخیر، برای تعقیب منافع ملی در فراسوی مرزهای بین‌المللی بیش از پیش استفاده نماید. از آنجا که تعاملات دوجانبه با همسایگان جزو اولویت‌های سیاست خارجی ایران می‌باشد و با عنایت به مشترکات تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فراوان ایران و افغانستان، به کارگیری این شکل از دیپلماسی در مناسبات فی‌مابین دو کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله به عمده‌ترین فرصت‌ها و چالش‌های موجود در مسیر پیشبرد دیپلماسی علمی و فن‌آوری ایران در کشور افغانستان می‌پردازد. بی‌شک، رفع موانع در این مسیر، راه را برای بهبود مناسبات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراهم خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Iranian Science and Technology Diplomacy in Afghanistan: Challenges and Opportunities

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Davoodi
چکیده [English]

In the current history, diplomacy as the practice of conducting foreign relations between states through official representatives and peaceful methods had different types. Today, as a result of technological revolution, the importance of science and technology has been raised and most of politicians tend to use it as an instrument in developing their nation’s foreign policy. Hence, it seems that a new kind of diplomacy approaches and it can be labeled Science and Technology Diplomacy. In the age of Globalization and Interdependence, it will be one of the best devices to formulate and execute foreign policy as well as following national interests beyond the boundaries. During the last decades science and technology have been improved outstandingly in Islamic Republic of Iran.  Due to the great stance of the neighbors in the Iranian foreign policy and common economic, cultural and historic relations in the past, we can conduct this kind of diplomacy in Afghanistan. Our focus, in this paper, is on the main challenges and opportunities that may be exist on conducting Science and Technology Diplomacy of Iran in Afghanistan. We concluded that despite of many ongoing challenges, there are so many factors that will facilitate the scientific and technologic presence of Iran in Afghanistan. Undoubtedly, removing the obstacles in conducting this kind of diplomacy in Afghanistan, will promote the political and economic relations between these two Islamic countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Diplomacy
  • foreign policy
  • Afghanistan
  • Trans border Education
 
- پورتال سازمان انرژی هستهای ایران. http://www.aeoi.org.ir
- پورتال دانشگاهی کشور. http://www.unp.ir/
- پورتال وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران. http://www.medu.ir
- پورتال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح.
http://www.mod.ir
- پورتال وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری. http://www.msrt.ir
1393 )، مصاحبه با رئیس موسسات خصوصی وزارت /5/ - داودی، علی اصغر ، ( 20
تحصیلات عالی افغانستان.
فصلنامه نقد و ،« جهانی شدن و چالش حاکمیتهای ملی » ،( - داودی، علی اصغر، ( 1381 . نظر، شماره 11
،« نگاهی آسیب شناسانه به روابط ایران و افغانستان » ،(1391/7/ - داودی، علی اصغر، ( 1
وبسایت مرکز بین المللی مطالعات صلح.
http://peace-ipsc.org
- سردار رحیمی، محمد، ( 1390 )، ژئوپلتیک افغانستان، کابل: انتشارات میوند.
پورتال دبیرخانه ،« اطلس جامع علم ی کشور » ،( - شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ( 1392 شورای انقلاب فرهنگی کشور. http://www.iranculture.org
نگاهی به وضعیت علم و فن آوری در جمهوری » ،( - شورای عالی انقلاب فرهنگی، ( 1385
پورتال دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی کشور. ،« اسلامی ایران
http://www.iranculture.org
- طنین، ظاهر، ( 1384 )، افغانستان در قرن بیستم، تهران: انتشارات عرفان.
- عظیمی، محمد عظیم، ( 1391 )، مدخلی بر جغرافیای سیاسی افغانستان، کابل: انتشارات سعید.
- متقی، ابراهیم، ( 1378 )، سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم ،
تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
دیپلماسی علم و فنآوری ایران در افغانستان: فرصتها و چالشها 127
- مشیرزاده، حمیرا، ( 1384 )، تحول در نظریههای روابطبینالملل، تهران: سمت.
- وبسایت خبرآنلاین
http://www.Khabaronline.ir
- وبسایت خبری تابناک.
http://www.tabnak.ir
- وبسایت موسسه پژوهشی رویان.
http://www.royaninstitute.org
- وبسایت وزارت تحصیلات عالی افغانستان.
http://www.mohe.gov.af
- وبسایت وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان.
http://mail.gov.af
- وبسایت وزارت معادن افغانستان.
http://mom.gov.af
- وبسایت وزارت معارف افغانستان.
http://moe.gov.af
دیپلماسی ،« انتظار جامعه علمی از دستگاه دیپلماسی کشور » ،( - هادیان، ناصر، ( 1392
http://www.irdiplomacy.ir
- Barston, R.P. (1988), Modern Diplomacy, London: Longman.