ارزیابی وضعیت دانش سیاسی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

  موضوع این مقاله ارزیابی وضعیت دانش سیاسی در ایران از منظر دانشوران این رشته است. پیشینه طولانی علوم سیاسی در ایران و طرح آموزه تحول در علوم انسانی، شناخت انتقادی وضعیت موجود این شاخه معرفت را ضروری می­کند. جامعه این پژوهش که با روش فراترکیب و با هدف ارائه یک تصویر جامع از دیدگاه­های موجود صاحبنظران انجام شده است، مقالات و آثار علمی دانشوران حوزه دانش سیاسی است که در فاصله سال­های 88 تا 94 منتشر شده است. یافته­های پژوهش که با استفاده از نرم­افزار تحلیل داده­های کیفیNvivo 10 انجام شده است، نشان می­دهد که دانشوران این رشته، عمدتاً معرفت سیاسی را در ایران ضعیف می­دانند. در کنار برخی قوت­های ذکر شده برای دانش موجود، ضعف­های ذکر شده برای دانش سیاسی در سه سطح به پیوسته­ی  نظام کلان سیاسی اجتماعی، سطح علم و سطح جامعه علمی قابل طبقه­بندی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of political science in Iran

چکیده [English]

The subject of this paper is to assess the status of political knowledge in Iran from the perspective of the scholars of this field.  Due to The long history of political science in Iran and, however considering the doctrine of the evolution of the humanities and social sciences by the Iranian government, the critical recognition of the existing situation of this branch of knowledge is necessary. The population of this research, which has been carried out with the aim of providing a comprehensive picture of the views of existing scholars, is the articles and scientific works of the scholars of the field of political science published between 2009 and 2015. The research findings, which have been conducted using the N-vivo 10 qualitative analysis software, indicate that the scholars of this field generally assess the field weak. Along with some of the strengths mentioned above for existing knowledge, the weaknesses mentioned for political knowledge can be categorized at the three levels by the continuum of the macro-political-social system, the level of science, and the level of the scientific community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta synthesis
  • Political sciences
  • Iran
  • university
  • Evaluation of Science
الف- فارسی

-         اسدی، علی، (1370)، بحران شناسی و جامعه شناسی بحران، دانشنامه شماره 3.

-         باقری، شهلا، (1387)، «علوم انسانی- اجتماعی از بحران تا بومی سازی: انتقادات و راهکارها». فصلنامه حوزه و دانشگاه، روش شناسی علوم انسانی، سال چهاردهم، شماره 54.

-      برزگر، ابراهیم، (1389)، «کاربرد رهیافت بومی سازی کتب درسی علوم انسانی: با تأکید بر علوم سیاسی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، عیار، شماره22، 73-91.

-      بزرگمهری، مجید، (1389)، «پیش درآمدی بر بحث اسلامی سازی دانش سیاست در ادبیات دانشگاهی ایران»، مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی،فصلنامهسیاست، دوره 40، شماره 4.

-         بزرگمهری، مجید، (1388)، «کاربردی سازی علوم سیاسی بر اساس نیازهای عینی بازار کار»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره 3.

-         حقیقت، سید صادق، (1391)، «آسیب­شناسی رشته علوم سیاسی در ایران»، راهبرد فرهنگ، شماره 19.

-         رنجبر، مقصود، (1382)، «بحران علم سیاست در ایران»، فصلنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره 24.

-      ساداتی نژاد، سیدمهدی، (1392)، «بومی سازی علوم انسانی و ضرورت بازبینی مبانی انسان شناسی»، پژوهش‏های سیاست اسلامی، سال اول، شماره 1.

-         صدرا، علیرضا، (1382)، «چشم­انداز علم سیاسی اسلامی ایرانی نوین»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 24.

-         صدرا، علیرضا، (1384)، «چالش و چشم­انداز علم سیاست متعالی»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 30.

-      فرزانه پور، حسین، (1390)، «امکان بومی‌سازی علوم انسانی و رشته‌های آن با تأکید بر علوم سیاسی (چالش‎ها و راهکارها)» مجموعه مقالات کنگره علوم انسانی.

-      قدرتی، حسین و سردار نیا، خلیل اله، (1395)، «کاستی­ها و انتظارات پژوهشی در علوم سیاسی ایران»،  فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال بیستم، شماره 2.

-      نظری، علی اشرف، (1389)، «تاریخ نگاری، ایدئولوژی پردازی و ضرورت تولید اندیشه بومی: آینده اندیشه سیاسی غرب در ایران»، پژوهش سیاست نظری، شماره8.

-         یوسفی راد، مرتضی، (1387)، «عدم ثبات و فقدان حاکمیت تفکر فلسفی در ایران معاصر»، فصلنامه علوم سیاسی،  شماره 45.

 

 

وب سایت:

-         طباطبایی، سید جواد، (1386)، مبانی علم سیاست در ایران روشن نیست، بازیابی شده در 20 اسفند 1386، از www.mehrnews.com

-      حداد، غلامرضا، (1395)، چرا علوم سیاسی در ایران پاسخگوی مسائل نیست؟، بازیابی شده در تاریخ 20 تیر 1395  از www.fararu.com.

 

ب- انگلیسی

-   Sandelowski, M and Docherty, Sharron and Emden, Carolyn, (1997), “Qualitative Metasynthesis: Issues and Techniques”, Research in Nursing & Health, No. 20.

-   Barnett, Elaine and Thomas, James, (2009), “Methods for the synthesis of qualitative research: a critical review”, ESRC National Centre for Research Methods, Number 01/09.

-   Erwin, Elizabeth and Brotherson, Mary Jane and Summers, Jean Ann, (2011), “Understanding Qualitative Metasynthesis, Issues and Opportunities in Early Childhood Intervention Research”, Journal of Early Intervention, Vol. 33, No. 3.