تغییر فرهنگ سیاسی شبه‌مدرن و تحولات خاورمیانه عربی؛ مخاطرات پیش رو : مطالعه موردی مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

2 پژوهشگر مسائل خاورمیانه

چکیده

خاورمیانه و شمال آفریقا که همواره موقعیتی حساس و مورد توجه قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای داشته است، بیش از چهار سال است که با تحولات و رویدادهایی روبرو شده که معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را دستخوش دگرگونی قرار داده است. در این میان تحولات مصر که پس از تونس به قطار تغییرات پیوست، پرسش‌هایی را درباره دگرگونی فرهنگ سیاسی، عوامل موثر بر این دگرگونی و توان اثرگذاری این دگرگونی بر تحولات سیاسی حال و آینده مصر مطرح می‌کند. آنچه به-نظر می‌رسد آن است که پیامدهای گسترش شبکه‌های مجازی اطلاعاتی - ارتباطی در مصر، زمینه گذار از فرهنگ سیاسی شبه‌مدرن در این کشور فراهم نموده و انقلاب 25 ژانویه مهمترین تجلی چنین تحولی است، هرچند پایداری برخی عناصر فرهنگی، شرایط دوره پس از مبارک – به‌ویژه در زمینه تحقق و تثبیت دموکراسی - را با چالش‌هایی روبرو می‌کند. لذا مقاله حاضر تلاش می‌کند ضمن توجه به ساختار جمعیتی و فرهنگی مصر و با بررسی و تحلیل ثانویه داده‌های جمع‌آوری‌شده طی سه تحقیق میدانی مرکز الاهرام در سال 2011، به تجزیه‌ و تحلیل روابط متغیرهای مطرح‌شده پرداخته و میزان اثرگذاری آن‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Middle East Evolutions and Change in Semi-Modern Political Culture; The New Challenges in Egypt

نویسندگان [English]

  • Seyed Abdolamir Nabavi 1
  • mariam Rahimi 2
2 Researcher
چکیده [English]

The region of Middle East and North Africa has endured evolutions and transformations for more than four years, and has changed the regional and international relationship. This region has occupied an important and significant position all over the time. Egypt, among that region and following Tunis, has experienced a series of evolution in which raise questions on changes in political culture and their sources and how these changes influence new political evolutions in future. It seems that growing virtual communication networks in Egypt help the transformation and transition from semi-modern political culture, as the January 25th revolution in 2011 wan a symbol of it. However cultural resistance in side of some actors challenged the post-Mubarak situation, mainly in realization and stabilization of democracy. This paper puts the demographic and cultural structure of Egypt in the center of research and uses the secondary analysis method to analyze the variants and their influence based on the data collected from three field studies which have been done in 2011 in al-Ahram Center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Political Culture"
  • "The January 25th revolution in Egypt"
  • "Authoritarianism"
  • "Communication Technology"
  • 'Arab Spring"