تبییه ژئوپولیتیکی مناقشه قومی در بلوچستان پاکستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و مدرس دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

2 هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان

چکیده

پاکستان یکی از کشور هایی است که دغدغه های  سیاسی – امنیتی بسیار زیاد در سطح داخل منطقه و حتی  در سطح بین الملل دارد این کشور ها  در داخل با افراط گرایی مذهبی  و قومی مواجه است در سطح منطقه ای  با دو بحران افغانستان  و کشمیر دست به گریبان است   و در سطح بین الملل با فشار های ناشی از بهره مندی  این کشور  از سلاح های اتمی  و نیز ارتباط اسلامیت  های این کشور با القاعده روبرو است  در این مقاله مناقشه قومی بلوچستان  به عنوان یکی از معضلات پاکستان  مورد بررسی قرار گرفته است  شناخت ریشه های  این مناقشه  و بازتاب  های ان هدف اصلی این مقاله است  ژئوپلتیک بستر و زمینه ای است  که این مناقشه در چارچوب ان تحلیل شده است  یافته های این مقاله که  به روش توصیفی – تحلیلی به دست امده نشان می دهد که بحران های توزیع  و تبعیض تاسیونالیسم بلوچ را به  سوی تجزیه طلبی سوق داده است  این گرایش های تجزیه طلبانه  پیامدهای منفی  را نیز برای همسایگان از جمله ایران به دنبال دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of the Islamist Justice and Development Party of Turkey in the Fields of Domestic and Foreign Policies

نویسندگان [English]

  • Amir Hooshang Mirkooshesh 1
  • Mohammad Mehdi Mazaheri 2
چکیده [English]

Pakistan is one of the countries which have many political and security concerns in home, region and even in international arena. This country is facing with ethnic and religious extremism. Pakistan at the regional level is facing with both Afghanistan and Kashmir crisis and is struggling against the pressures of international community for its nuclear weapons and it’s Islamism’ relationship with Al Qaeda. In this paper the problem of ethnic conflict as one of The Pakistan’s Baluchistan province has been studies. The main goal of this article is the roots of this conflict and its reflections. This dispute has been analyzed in geopolitical context. The findings of this paper are descriptive and analytical which shows the distribution of Baloch nationsalism and discrimination has led to separatist goals. These separatist trends have also negative consequences in the region including Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baloch People
  • Baloch nationalism
  • Ethnic identity
  • geopolitics
  • Balochistan
  • separatist goals