عملکرد حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه در عرصه سیاستهای داخلی و خارجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب دانشگاه شاهد

چکیده

 مقاله حاضر به بررسی عملکرد  حزب اسلامگیری  عدالت و توسعه ترکیه در عرصه سیاست خالی یعنی میزان موفقیت این حزب در عرصه های سیاسی اجتماعی  و اقتصادی  و در عرصه سیاست  خارجی  و سطوح  بین المللی  و منطقه ای  می پرد ازد  نخست مبانی نظری  اسلامگرایی در ترکیه  و تاریخچه احزاب اسلامگرای ترکیه بررسی شده سپس عملکرد این حزب در عرصه سیاست  داخلی  و خارجی در سومین دوره ی قدرت یافتن یعنی  سال های 2011-2012 ارزیابس می شود . عملکرد مثبت این حزب در عرصه های مختلف  منجر به کسب اراء عمومی چه در میان  مسلمانان  و چه  غیر مسلمانان  و قدر ت یافتن این حزب برای سومین بار  در سال 2011 شد 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of the Islamist Justice and Development Party of Turkey in the Fields of Domestic and Foreign Policies

نویسندگان [English]

  • Abbas Keshavarz Shokri 1
  • Somayeh Ahmadvand 2
چکیده [English]

The aim of this article is to study the performance of the Islamist justice and development party of Turkey in the fields of domestic policy -that is the succession of this party in domestic political, social and economic fields- and foreign policy in both regional and international levels in 2011-2012. Attempts have been made in the present article to discuss the theoretical principals of the Islamism and viewpoints of the thinkers about Islamism process in turkey and the history of the Islamic parties in this country, as well as the performance of the Islamist justice and development party in in the fields of foreign and domestic policies. The positive performance of this party prepared the grounds for it to win the votes of Muslims and non-Muslims which catapulted it to power in 2011 for the third time

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamist Justice and Development Party
  • turkey
  • Domestic and Foreign policies