تحلیل اسلام سیاسی اس منظر هویت مقاومتی و برنامهای در عصر جهانی شدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

جهانی شدن پدیده ای است که می توان ان  را از دو زاویه متفاوت نگریست به مثابه فرایند طبیعی و عینی تلقی کرد که مرتبط با تحولات و نواوری ها در عرصه های اقتصادی و فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی است یا در جهت عکس  می توان ان را به مثابه پروژه هدایت شده با عنوان "جهانی سازی به جای جهانی شدن " یا در جهت عکس دانست که در راستای گسترش سلطه و نیاز های اقتصاد سرمایه داری نو لیبرال غرب در جهان است در چند دهه اخیر جریانات اسلامگرا با تمام محدودیت ها ی  داخلی و خارجی پیش رو در جهت مقابله با  فرایند جهانی سازی و پروژه جهانی  سازی  فعال بوده اند و دولت های محافظه کار و وابسته به نظام سلطه در منطقه را به شدت به مبارزه طلبیده اند  در این نوشتار نگارنده درصدد است که به دو هدف مهم بپردازد : از یک سو ریشه های پیدایش اسلام سیاسی بر مبنای هویت مقاومتی و تعارض آن با نظام سلطه و پروژه های  جهانی سازی بررسی می شوند تا از این رهکذر موضع دفاعی جهان اسلام  خشونت طلب نیست از سوی دیگر راهبرد هایی برای امکان شکل گیری جنبش فراگیر اسلامی در خاورمیانه و شمال افریقا برای ارتقائ هویت برنامه ای برای تشکیل حکومت های مردم سالاری دینی و طرد جدی نظام سلطه فرا منطقه ای ارائه می شود  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political islam in the contex of resistive identity and programing in the era of globalization: An Analysis Khalilallahe Sardarnia

نویسنده [English]

  • Khalilallahe Sardarnia
چکیده [English]

Globalization is a phenomenon that can be viewed from two different angles or be regarded as a natural and objective processes. New changes and discoveries is related to the field of economic and information and communications technologies. Or in the opposite direction, it regards as projects- that is called As "globalization rather than be global"for Expansion of dominance and economy needs of neoliberal capitalist in west.In recent decades, Islamist parties deal with all internal and external constraints to the process of globalization and its projects . In this article, the author seeks to address two important objectives: The rise of political Islam in the base ofresistance to the dominated system and globalization are verified and updated .Through this way, Defensive attitude in Islamic world and its falsehood is revealed and determined. Islam is not violent. So, Strategies for the formation of the movement is offered in the Middle East and North Africa to promote the identity of Islamic world from the resistive level to Democratic government and to reject dominated system in trans-region

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identification of the Muslim World
  • Dominated regime
  • Neoliberal economics in west
  • Be Global
  • Globalization