تحلیلی بر مناسبات راهبردی اتحادیه اروپا و آمریکا در پرتو توافق هسته ای ایران (سناریوهای پیش رو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روابط بین المل دانشگاه رازی

2 عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه رازی

3 دانش آموخته روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دو کنشگر مهم در عرصه جهانی‌اند که از نقشی تأثیرگذار در معادلات بین‌المللی برخوردارند و برخورد منافع آن‌ها با یکدیگر طبیعی به نظر می‌رسد. اما به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا اختلاف‌نظرهای بین بروکسل و واشنگتن را تشدید کرده است. در این میان توافق هسته‌ای ایران و 1+5 که از یک سو مورد حمایت اروپا و از سوی دیگر مورد خشم ترامپ قرار دارد. آینده مبهمی را پیش روی خود می‌بیند. سعی این مقاله، پاسخ‌گویی به این سوال است که چه سناریویی در مواجهه با این موضوع می‌تواند در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گیرد؟ در پاسخ به این سوال، ضمن بررسی دیدگاه اروپایی و دیدگاه آمریکاییِ مقابل آن، چهار سناریو بررسی شد که عبارت اند از: سناریوی اول؛ دور شدن اتحادیه اروپا و ایالات متحده و واگرایی در روابط فراآتلانتیک، سناریوی دوم؛ هم‌نوایی و هم‌سویی با ایالات متحده، سناریوی سوم؛ متقاعد کردن ترامپ به حفظ برجام ضمن تعهد به هم‌گرایی در روابط فراآتلانتیک و سناریوی چهارم؛ سیاست کج‌دار و مریز اروپا و آمریکا در دوره ترامپ. روش تحقیق در این مقاله سناریونویسی در چارچوب نظریه بازی‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on The EU-US Strategic Relations Regarding Iran’s Nuclear deal (Scenarios Ahead)

نویسندگان [English]

  • farzad rostami 1
  • ghodrat ahmadian 2
1 razi
2 RAZI
چکیده [English]

The United States of America and European Union are the two important actors in the international arena (world arena) whose roles are so effective in international interactions that the clash of their interests seems normal. But the conflicts between Brussels and Washington has been intensified by Donald Trump’s getting to power as the president of the United States of America. Now the Nuclear Agreement between Islamic Republic of Iran and 5+1 which is supported by Europe in one side and criticized by Trump in the other, has been faced with an ambiguous future. This article seeks to answer this question that what is the scenario which can be taken by European Union to deal with this matter? To come over (reply or answer) this question, four scenarios have been considered checking the American and European viewpoints to this matter: The United States and European Union moving away from each other and Divergence in Trans-Atlantic Relations, Convergence between EU and the US, Persuading Trump to maintain BARJAM having commitment to Convergence in Trans-Atlantic Relations and the US and Europe conservative politics in Trump era. The methodology in this article is scenario writing and based on games theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European
  • Union
  • United
  • States
  • JCPOA
الف- فارسی
-    امینیان، بهادر، (1394)، «نقش امنیتی اتحادیه اروپا در عرصه بین‌الملل: ضرورت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه آفاق امنیت، سال هشتم. شماره 27.
-    ایزویکس، پولینا، (1396)، «راه آمریکا و اروپا در مورد ایران، جدا از هم است»، ترجمه: نیره مجیدی راد، خبرگزاری جمهوری اسلامی، قابل دسترسی در:
 http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=82604186.
-    آقایی، داوود، (1386)، اتحادیه اروپایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران: سرای عدالت.
-    پاندستون، ولیام، (1386)، معمای زندانی، ترجمه عباسعلی کتیرایی، تهران: مازیار.
-    دوئرتی، جمیز و رابرت فالتزگراف، (1383)، نظریه‌های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه: وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران: نشر قومس.
-    دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، (1388)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سمت.
-    رضوی نژاد، سیدامین، (1395)، «بررسی استراتژی‌های ایران و آمریکا در پسابرجام براساس نظریه بازی‌ها»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال یازدهم، شماره 3.
-    شکوهی، حسن، (1396)، «ترامپ و راه جدای آمریکا از اتحادیه اروپا»، قابل دسترسی در:
http://www.irna.ir/fa/News/82549842.
-    شمس آبادی، علی، (1396)، « ایران و اتحادیه اروپا پس از توافق هستهای؛ انگیزهها و موانع»، ماهنامه پژوهش ملل، دوره دوم، شماره 17.
-    فریدمن، یوری،(1395)، «ترامپ در آرزوی فروپاشی اتحادیه اروپا»، ترجمه: زهره شهریاری، دیپلماسی ایرانی، قابل دسترسی در:http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1966787/..
-    کریمی، هوشنگ، (1387)، «جایگاه اتحادیه اروپا درنظام بینالملل در حال تکوین: موانع و چالشها»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و دوم، شماره3.
-    کسینجر، هنری، (1381)، دیپلماسی آمریکا در قرن21؛ مترجم ابوالقاسم راه چمنی، تهران: ابرار معاصر.
-    محمدی نودهکی، مجتبی، ابراهیم متقی و محمدرضا اصغری، (1395)، «واگرایی و همگرایی اتحادیه اروپا با آمریکا در موضوعات مهم جهانی»، فصلنامه سپهر سیاست، سال سوم، شماره هفتم.
-    کامرون، اولان و مرکل در دفاع از برجام، (1394)، دیپلماسی ایرانی، قابل دسترسی در:http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1951879/.
-    نوربخش، سید هادی، سید محمد حسین غفوری و عباس ملکی، (1394)، «به کارگیری نظریه بازیها در تحلیل منازعه ایران و آمریکا با محوریت برنامه هسته‌ای ایران»، فصلنامه راهبرد، سال بیست وچهارم، شماره 74.
-    یزدان فام، محمود، (1395)، «سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 19، شماره 4. شماره مسلسل 74.
-    یوسفی، اصغر، (1396)، «ناکامی آمریکا در همراه کردن جامعه جهانی برای اختلال در اجرای برجام»، خبرگزاری جمهوری اسلامی، قابل دسترسی در:
http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=82615130.
 
ب- انگلیسی
-      Adebahr, Cornelius, (2017), “Trump, The EU, and Iran Policy Multipe Pathways ahead”, Carnegie Endowment for International Peace, available at: www. http://carnegieeurope.eu/2017/01/31/.
-      Erixon, Fredrik & Hosuk, Makiyama, (2016), “Europe in the Trumpworld:
EU Trade and Security under the New US Executive”, European Centre for International Political Economy (ECIPE), Vol.93, No. 4.
-      Korteweg, Rem, (2013), EU and Iran. Center forEuropean Reform.
-      Mark, Jahn, (2017),” Trump Assigns White House Team to Target Iran Nuclear Deal Sidelining State Department”, ForeignPolicy, available at: www. http://foreignpolicy.com/2017/07/21/.
 -      Parsi, Rouzbeh, and Dina Esfandiary, (2016), “An EU Strategy for Relations with Iran after the Nuclear Deal”, European Parliament DG External Policies Policy dept.
 -      Patrick, Stewart M, (2017), “Trump and World Order: The Return of Self-Help”, Foreign Affairs; New York, Vol. 96, No. 2.
 -      Taylor, Adam, (2017), ” As Trump plans France trip, some in Britain wonder: What about us?”The Washington post. available at:https://www.washingtonpost.com/ news/worldviews/wp/2017/06/29/.
 -      Turocy, Theodore L. & von Stengel, Bernhard, (2001), “Game Theory”, CDAM Research Report LSE-CDAM, available at: http:// www. cdam. lse. ac. uk/Reports/Files/cdam-2001-09.pdf .
-      Wheelwright, Steven C., and Spyros G. Makridakis, (1989), ”Forecasting methods for management”, 5th. Ed, John. Wiley, and Sons, Inc.