نویسنده = علی باقری دولت آبادی
تعداد مقالات: 2
1. بحران یمن: بررسی زمینه‌ها و اهداف مداخلات خارجی عربستان و امریکا

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 171-198

10.22054/qpss.2016.6802

رضا التیامی نیا؛ علی باقری دولت آبادی؛ جاسب نیکفر


2. تحلیل رویکرد دولت نهم و دهم نسبت به جهانی شدن فرهنگ با استفاده از نظریه آشوب

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 143-168

10.22054/qpss.2016.4345

سیدزکریا محمودی رجا؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ علی باقری دولت آبادی