نویسنده = نوراله فیصری
تعداد مقالات: 2
1. انتخابات ریاست جمهوری؛ مدلی نظری برای تبیین پیروزی یک کاندیدا بر سایر رقبا

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 41-72

10.22054/qpss.2017.7686

نورالله قیصری؛ کیومرث جهانگیر؛ فاطمه قناِِئی


2. مدیریت انتخابات در ایران؛ کیفیت و ارزیابی اجرا

دوره 4، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 9-34

نوراله فیصری؛ دانیال طاهری فدافن؛ مهدی باقری فارسانی